KhmerGaming Ltd.

我们正在从12:00 - 14:00(UTC + 7)升级我们的系统,以便更好地为您服务。 很抱歉给您带来不便。

We are upgrading our system from 12:00 - 14:00 (UTC+7) to serve you better. Sorry to bring any inconvenience to you.

Kami meningkatkan sistem kami dari pukul 12:00 - 14:00 (UTC + 7) untuk melayani Anda dengan lebih baik. Maaf telah membawa ketidaknyamanan kepada Anda.

더 나은 서비스를 제공하기 위해 시스템을 12:00-14:00 (UTC + 7)에서 업그레이드하고 있습니다. 불편을 드려 죄송합니다.

Chúng tôi đang nâng cấp hệ thống của chúng tôi từ 12:00 - 14:00 (UTC + 7) để phục vụ bạn tốt hơn. Xin lỗi để mang lại bất kỳ sự bất tiện cho bạn.

เรากําลังอัปเกรดระบบของเราตั้งแต่เวลา 12:00 - 14:00 น. (UTC + 7) เพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น ขออภัยในความไม่สะดวกมาถึงคุณ

យើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធរបស់យើងចាប់ពីម៉ោង ១២ ៈ ១៤-១០០ (យូ។ ធី។ ធី។ + ៧) ដើម្បីបម្រើលោកអ្នក ឲ្យ កាន់តែប្រសើរ។ សូមអភ័យទោសដើម្បីនាំមកនូវការរអាក់រអួលណាមួយដល់អ្នក។

Email:cs@khmergaming.com .

Copyright ©2014-2019 Powered by khmergaming Ltd.